Processer och verktyg - För den moderna IT-organisationen

Utveckling av IT-tjänster för den moderna IT-organisationen

Den 13 september 2017

Vilka verktyg och metoder krävs för att utveckla och förvalta IT-tjänster?

Vi bjuder in dig till årets konferens för dig som leder eller arbetar inom med att förvalta eller utveckla IT-tjänster. Konferensen är mötesplatsen för dig som leder IT-avdelningen, äger processer eller ansvarar för IT-tjänsterna.

Tre områden kommer att vara fokus på konferensen:

Agil utveckling och kontinuerlig leverans, Molntjänster, robotisering och utveckling

IT-avdelningen har en nyckelroll i att göra det möjligt för företaget att digitalisera. Ju fler tjänster som digitaliseras desto snabbare kan företaget bli mer konkurrenskraftigt.

Digitaliseringen påverkar hur IT-tjänster utvecklas och levereras. Roller och uppdrag för IT kommer att förändras. Det ställer krav på kompetensutveckling och ledarskap. Digitaliseringen av tjänsterna har nu accepterats av kunder och nu måste din verksamhet möta de krav som ställs.

Support Services Institute och Bita Service Management skapar tillsammans en konferens om processer och verktyg som skapar kundvärde, ur agendan:

Frågor om Processer och Metoder som du får svar på konferensen:

  • Digitaliseringens nya möjligheter för utveckling och förvaltning av tjänster
  • Hur du utnyttjar molntjänster för säker utveckling
  • Förvaltning av IT-tjänster 3.0 - Är det dags för en ny modell?
  • Agila metoder och DevOps för utveckling av IT-tjänster - Vilka är fördelarna?
  • Machine Learning och AI – hur påverkas tjänsterna?
  • GDPR hur kommer kraven att påverka utveckling och förvaltning av tjänster?
  • Hur kommer IT-avdelningen roll och ansvar att förändras när tjänster levereras med molnet?
  • Vilken roll kommer verksamheten att ha för leveransen av IT-tjänster?

Nya roller och metoder innebär förändrade kompetenskrav

IT-avdelningen står inför nya utmaningar när digitaliseringen slår igenom. Vilka krav kommer att ställas på IT när nya arbetssätt och metoder införs? Hur ska du som ansvarig för IT-tjänster kunna genomföra förändringen av sättet att utveckla och förvalta tjänster och processer?

På konferensen får du konkreta råd om nya metoder och verktyg för IT.

Välkommen till Processer och verktyg den 13 september!

Lars-Ola Lundqvist

Projektledare Konferenser

Support Services Institute

Processer och verktyg - För den moderna IT-organisationen
2017-9-13


Mer information

Leverantörer

Program 2017-09-13

Spår A - Metoder för utveckling och förvaltning
08:00 - 09:00
Registrering och kaffe
09:00 - 09:10
Ordförande inleder konferensen
(Rum A)
09:10 - 10:00
The impact of digital transformation on the selection of methods for development and management of IT
the Head of Product Strategy and Development Kaimar Karu
Axelos
(Rum A)
10:00 - 10:40
Kvalitets- och säkerhetsgranskningar integrerad i utvecklingsprocessen
Board member and Head of Information Committee at ISACA Sweden Chapter John Wallhoff
Scillani Information AB
(Rum A)
10:40 - 11:10
Kaffe och nätverkande
11:10 - 11:50
Därför misslyckas så många med att nå målen i sin molnsatsning
Fredrik Sjöstedt
ELITS
Olle Rämsberg
ELITS
(Rum A)
11:50 - 12:30
Förvaltning av IT-tjänster 3.0 - Är det dags för en ny modell?
CIO Ulf Myrberg
BiTA Service Management AB
(Rum A)
12:30 - 13:20
Lunch
13:20 - 14:00
Hur förändrar Machine Learning och Artificial Intelligence utvecklingen och användningen av IT-tjänster?praktikfall: Flippen för SKL
Strateg eHälsa Henrik Ahlén
Kentor
Senior Analyst Serge de Gosson de Varennes
Kentor
(Rum A)
14:00 - 14:40
Är lagring av data i molnet praktiskt och säkert?
VD Johan Almroth
B3IT Innovation AB
(Rum A)
14:40 - 15:10
Kaffe och nätverkande
15:10 - 15:50
Konsten att jobba agilt i förvaltningsprocesser
Produktägare Ingrid Bilkenroth
ReQtest
(Rum A)
15:50 - 16:30
Hur påverkar GDPR:s krav på hantering av personuppgifter utveckling och leverans av IT-tjänster?
Erik Dahl
BiTA Service Management AB
(Rum A)
16:30 - 16:35
Ordförande avslutar konferensen
(Rum A)
16:35 - 18:00
After Conference -mingel

Keynote speakers

Kaimar Karu
Axelos

Talare

Henrik Ahlén
Kentor
Johan Almroth
B3IT Innovation AB
Ingrid Bilkenroth
ReQtest
Erik Dahl
BiTA Service Management AB
Serge de Gosson de Varennes
Kentor
Ulf Myrberg
BiTA Service Management AB
Olle Rämsberg
ELITS
Fredrik Sjöstedt
ELITS
John Wallhoff
Scillani Information AB

Priser

Processer och verktyg - För den moderna IT-organisationen
Registrationen till detta event är stängd
Avbokningsvillkor:

Allmänna Villkor

Här kan du läsa mer om regler och villkor som gäller i samband med våra evenemang.

Priser och betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full avgift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis som kan användas som betalning på någon annan av Support services Institute – SSI, CallCenter Institutes-CCI eller BiTA Service Managements konferenser eller kurser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr.

Information om behandling av personuppgifter

Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma att delas med av Support services Institute – SSI, CallCenter Institutes-CCI eller BiTA Service Managements samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftsansvarig, av Support services Institute – SSI, CallCenter Institutes-CCI eller BiTA Service Managements, Gamla Brogatan 11, 1120 Stockholm eller till e-post: info@supportinst.se.

 

Fotografering och filmning

 Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på dessa sätt.

Övrigt

Support services Institute – SSI, CallCenter Institutes-CCI eller BiTA Service Managements reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Support services Institute – SSI, CallCenter Institutes-CCI eller BiTA Service Managements förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Plats

Westmanska palatset, Stockholm


Stockholm