Visuell kommunikation

Längd: 1.5 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: svenska, Kursmaterial : papper
REGISTRERINGEN TILL KURSEN ÄR STÄNGD.
Please select another starting date from the left of the page (or bottom of the page in mobile view)

Kursbeskrivning

Visualisera och kommunicera via bilder och symboler

Vill du utveckla din visuella kommunikation? Få mer kreativa och effektiva möten? Lära dig lösa problem och hitta nya idéer genom bilder? Då är det här kursen för dig.

Under kursen får du träna mycket. Förkunskaper är inget krav, du behöver absolut inte kunna rita eller teckna. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs "man sitter av", alla deltagare är aktiva i alla moment. Exempel på användningsområden är processarbete, kravinsamling, agendor på möten och att rita bilder i stället för att skriva protokoll. Det går att använda i det lilla och i det stora.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande från kursdeltagarna, där vi tillsammans tränar på att rita och öva vår visuella förmåga. Vi kommer att lära oss grunderna och prova på att tillämpa det vi lärt oss i olika praktiska situationer. 

Exempel på kursavsnitt:

  • Träna på grunder i visuell kommunikation
  • Bygga en egen symbolbank
  • Visuella möten & grafisk dokumentation
  • Visuell problemlösning

Kunskapsmål

Efter kursen ska du
- ha tränat på att skapa enkla figurer och symboler
- se möjliga användningsområden i ditt eget arbete
- visualiserat ett problem, möte eller något annat du är intresserad av

Målgrupp

Alla som någon gång leder möten eller gör presentationer. T ex projektledare, facilitatorer, workshopledare, chef, affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, processledare, internkonsult eller konsult.

Krav på förkunskaper

Inga. Viktigt att poängtera att kursen fungerar utmärkt oavsett om du är duktig på att teckna eller ej.
Detta är ett bra komplement till Workshopresan.

Visuell kommunikation kan även ges som företagsintern kurs

Är en dag för långt? Eller passar inte in i ditt schema just nu så kan vi även kursen som en halvdagskurs.Program

Datum Starttid Sluttid Anteckning!
2019-09-2409:0016:00
Avbokningsvillkor

If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than 14 days before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!