ITIL Practitioner

Längd: 3 dagar , Kursspråk: svenska, Kursmaterialspråk: engelska, Kursmaterial : pdf
KURSEN STäNGD!
Please select another starting date from the left of the page (or bottom of the page in mobile view)

Kursbeskrivning

ITIL® Practitioner-kursen ger deltagarna grundläggande kunskap i ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus. Såväl juniora som seniora medarbetare kommer att få större förståelse för hur ITIL och IT Service Management kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen, samt hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management inom organisationen.

Practitioner är kursen för dig som vill veta hur ITIL och IT Service Management på bästa sätt kan hjälpa dig i din vardag, i den roll du har inom organisationen eller verksamheten. Stort fokus läggs på att bygga starka relationer och samarbeten, att ta fram ”ledaren” i dig samt att få en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter. En stor del av kursen kommer även att handla om Kontinuerlig Tjänsteförbättring (Continual Service Improvement, CSI) där vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer. Kursen kommer även att handla om andra sätt, baserade på Best Practice, att få ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder.

Målsättning

Efter genomgången utbildning kommer deltagaren bland annat att ha erhållit kunskap om:

 • ITIL och IT Service Management ur ett mer praktiskt baserat fokus
 • Större förståelse för hur ITIL och ITSM kan nyttjas på bästa sätt för att få IT-organisationer att växa och nå gemensamma mål
 • Hur man optimerar nyttan och användandet av ITIL som ramverk i den egna rollen
 • Hur man effektivt bygger relationer och samarbete med hjälp av såväl ITIL som IT Service Management
 • Hur man får en större förståelse för hur olika roller, funktioner,  processer och verktyg hänger ihop och kan skapa synergieffekter
 • Hur vi hittar olika sätt att förbättra kvalitet, effektivitet och styrning av små, medelstora och stora IT-organisationer
 • Hur vi får ut bästa möjliga effekt av de tjänster vi levererar till verksamhet/kunder
 • Hur vi identifierar:

- Intressenter
- Kunder
- Resultat
- Värde
- Kostnader
- Intäkter
- Risker
- Leveransmodell

 

Kursens innehåll

Kursen kommer bland annat att omfatta följande delar:

 • ITIL
  • Adopt and adapt
 • IT Service Management
  • Hur identifierar vi våra intressenter och kunder
 • VOCR (Value – Outcome – Costs – Risks)
  • Värdet av de tjänster vi levererar
  • Identifiera resultatet av de tjänster vi levererar
  • Kostnader och intäkter
  • Risker
 • Olika leveransmodeller


Program

Datum Starttid Sluttid Anteckning!
2019-06-1009:0016:00
2019-06-1109:0016:00
2019-06-1209:0017:00
Avbokningsvillkor

Allmänna villkor kurser BiTA Service Management

Vid bokning av en BiTA-kurs får du en inloggning till utbildningsportalen hos BiTA, i utbildningsportalen finner du all information du behöver inför kurstillfället, som tid, plats mm. Är du kund sedan tidigare bör bokningen göras från utbildningsportalen för att samla alla dina kursbokningar i samma profil. Kursanmälan är bindande, se av- och ombokningsregler nedan. Om en kurs är fullbokad får du meddelande om det omgående. Vid certifiering i samband med kurs får du cirka en vecka före kursstart ett mail med instruktioner om hur du registerar dina personuppgifter inför denna.

Avbokningar
Köparen garanterar betalning av kursavgift vid händelse av att deltagaren inte kommer till kursen eller avbokar sent:

Avbokning antal dagar före start

Avgift

0-10 arbetsdagar

Full avgift

Fler än 10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Ändringar och ersättare
Ersättning av kursdeltagare inom samma företag av köparen är tillåtet utan avgift. Vid händelse att köparen avser att flytta en kursdeltagare från en kurs till en annan kurs gäller följande priser:

Flytt antal dagar före kursstart

Avgift

0-10 arbetsdagar

Sek 1000:-  

Fler än10 arbetsdagar

Gratis

Betalningsvillkor
Alla priser är i svenska kronor. Kursavgift samt eventuell certifieringsavgift faktureras i samband med kursbokning. Om inte annat angivits är köparen betalningsskyldig inom 30 dagar från fakturadatum. Eventuell fakturareklamation ska vara BiTA tillhanda med skriftlig förklaring inom 14 dagar från fakturadatum.

Om inte köparen fullgör sina förpliktelser avseende betalning, äger BiTA rätt till ränta på fordran samt ersättning för kostnader i samband med att erhålla full betalning.

Regler för inställda kurser
Om inte annat anges genomförs och påbörjas kurser enligt aktuellt kursprogram från BiTA. Bokade kursdeltagare meddelas senast 10 arbetsdagar innan aktuell kurs skall påbörjas om kursen kommer att ställas in, undantaget är dock då kurs ställs in i akutfall som står utanför BiTA’s kontroll. Köparen är berättigad till full återbetalning av erlagda kursavgifter men är ej berättigad till annan ersättning för kostnader eller skada som är uppkomna av den inställda kursen. BiTA förbehåller sig rätten att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid för få bokningar.

Berättigade till kurs
BiTA äger rätt att neka personer eller organisationer deltagande i kurser som man inte finner lämpliga att delta.

Kampanjvillkor
Eftersom kursen anses påbörjad i och med att vi sänder ut kursmaterialet är kursbokningen bindande dvs inte avbokningsbar. Deltagaren kan dock vid förhinder byta datum enligt våra villkor alt byta deltagare vid kurstillfället.

BiTAs klippkort
Kan inte kombineras i samband med kampanjerbjudanden.

Copyright ©
Allt referensmaterial och utrustning som tillhandahålls under kursens genomförande är och förblir BiTA’s egendom om inte annat angivits och får inte flyttas utanför lokalerna. BiTA har upphovsrätten till kursdokumentationen och den får ej kopieras, mångfaldigas eller överlåtas på tredje man utan skriftligt tillstånd från BiTA.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!