Spelet om personlig utveckling

Utgivare: Eccom AB
Typ: E-book
Spelet om personlig utveckling
1 st
Spelet om personlig utveckling E-book
495,00 kr
+ moms 25%.

Kursbeskrivning

Syftet med övningarna i Personlig utveckling är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner kring personliga åsikter och synsätt inom områden som t ex kommunikation, förändring och ledarskap. Med hjälp av provocerande frågor uppmuntrar spelet också till att koppla de diskuterade ämnena till egna erfarenheter.

Spelet består av 144 kort. På kortens framsidor står ett citat och på kortens baksidor en fråga som är kopplad till detta. Givetvis kan du välja om du vill arbeta med citaten eller enbart frågorna.

Citat har länge varit en inspirationskälla för många människor: det är konsten att med få ord säga mycket. Citat kan hjälpa dig att förstå hur du ser på olika saker och livet som sådant. På så sätt kan de hjälpa dig att upptäcka dina inre möjligheter och hjälpa dig att utnyttja dina kunskaper och färdigheter bättre. Indelning i sex temaområden: ledarskap, kommunikation, livet, förändring, personlighet och relationer. Vissa citat kan även placeras i andra kategorier. Varje temaområde omfattar 20-25 kort plus ett blankt kort på vilket valfritt citat eller fråga citat kan läggas till.

Innehåll:
Handledarmanual med 5 st övningar
1 st kortbox (144 st kort)
Speltid 20 - 100 min
Deltagare 2 - 6 personer

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!