Spelet om känslor

Utgivare: Eccom AB
Typ: E-book
Spelet om känslor
1 st
Spelet om känslor E-book
495,00 kr
+ moms 25%.

Kursbeskrivning

Känslor och empati spelar en viktig roll i våra liv. De påverkar i hög grad vårt beteende. Det är därför viktigt för oss att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt och hur vi kan göra oss medvetna om detta. Många människor har svårt att med ord beskriva sina känslor. Spelet om Känslor är utvecklat för att underlätta just detta. Nyttoeffekt.

Här får både individer och grupper reflektera om hur de upplever en situation, människor eller organisationer. Som en följd därav lär man sig inte bara förstå sina egna känslor utan också uppskatta andra människors beteende på ett nyanserat sätt.

Verktyget består av kort, indelade i tre grupper:

- trevliga känslor
- otrevliga känslor
- delar av livet

Verktyget är mycket uppskattat för teamutveckling, lära känna varandra, utvärdering av utbildningsinsatser, karriärplanering, utvecklingssamtal och coachning.

Innehåll:
Handledning med 5 st övningar
1 st kortbox (144 st kort)
Speltid 10 - 60 min
Deltagare 2 - 20 personer

Frakt tillkommer.

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!