E-book

Feedbackverktyget är ett självinstruerande redskap till företag, offentlig förvaltning, vårdsektorn, skolor och föreningsliv. Till stöd för Dig som leder utvecklingen finns en särskilt framtagen kunskapspärm med över 20 st situationsrelaterade workshops-övningar som anpassas till rådande behov såsom: · Att skapa gruppkänsla · Att ge och ta kritik Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
1,295 kr
(+moms 25%)
Feedbackspelet synliggör vikten av att • Öva på att ge och ta emot konstruktiv feedback • Uppleva den känslomässiga styrkan och möjligheterna med bra feedback • Få förståelse för möjligheter med och metoderna för feedback Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Motivationsspelet fokuserar på inre motivation. Att låta sig ledas av sin inre motivation gör att man smälter samman med det man gör eller upplever. Syftet med spelet är att hjälpa människor att diskutera sin inre motivation. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
1,295 kr
(+moms 25%)
Motivationsspelet fokuserar på inre motivation. Att låta sig ledas av sin inre motivation gör att man smälter samman med det man gör eller upplever. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Värderingsspelet initierar diskussioner kring värderingar och gruppnormer. Du kommer härigenom att öka din medvetenhet kring vad du står för, men också lära dig att uppskatta andra människor mer. Spelet kan vara en del i processen att diskutera värderingar och normer, men det bör inte direkt användas för att tvinga folk att anta en viss värdering eller norm. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Spelet om Ledarskap berör alla nivåer av chefer, inför olika situationer och sätt att leda. Att leda och ledas ingår i all verksamhet bland människor. Vad är effektivt ledarskap och vad innebär det egentligen? Det har länge varit känt att chefer ofta upplever en osäkerhet samtidigt som underställda visar sitt missnöje med chefens sätt att hantera sin uppgift. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
795 kr
(+moms 25%)
Syftet med övningarna i Personlig utveckling är att på ett lekfullt sätt öppna upp för diskussioner kring personliga åsikter och synsätt inom områden som t ex kommunikation, förändring och ledarskap. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Känslor och empati spelar en viktig roll i våra liv. De påverkar i hög grad vårt beteende. Det är därför viktigt för oss att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt och hur vi kan göra oss medvetna om detta. Många människor har svårt att med ord beskriva sina känslor. Spelet om Känslor är utvecklat för att underlätta just detta. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Syftet med Getting Acquainted är att bekanta sig med andra människor på ett oväntat sätt. Även om du redan är bekant kan du använda det här spelet för att upptäcka nya saker och lära känna varandra ännu bättre. Spelet innehåller kort som var och en har en fråga och motsvarande bild. Bilderna är humoristiska, inbjudande och stimulerande. Finns bara på engelska. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Lär Smart bygger på upplevelser och fokus på närvaro. Elever inspireras till reflektion över livets lärande kopplat till sina studier och den egna personligheten. Processen utgörs av handledning och coaching. Målsättningen är att ge eleven alla tänkbara förutsättningar som står till buds för att skapa motivation och meningsfullhet i sina studier. Frakt tillkommer.

Eccom AB
Pris
495 kr
(+moms 25%)
Boken ger kunskap, tips och praktiska exempel på hur du på ett effektivt sätt arbetar med krav i en agil miljö. Denna bok innehåller KravXperts samlade kunskap om effektiv kravhantering, allt från en vision till detaljerade krav. Detta är en handfast, behändig och inspirerande bok för alla som jobbar med krav på IT-system. OBS! Moms = 6 %. Frakt tillkommer.

KravXperts
Pris
374 kr
(+moms 25%)
Har du någon gång deltagit på en workshop där ni efteråt inte var överens om vad ni kom fram till? Eller tvärtom, har du varit deltagare på en workshop där allt flyter och ni har snabbt skapat användbara resultat? Om du är intresserad av att lära dig mer om workshops samt hur du som workshopledare skapar bra och effektiva workshops då är detta boken för dig. OBS! Enbart 6 % moms.

KravXperts
Pris
330 kr
(+moms 25%)

Vill du bli partner med Lärandeportalen.se?

Kontakta oss!